Post

Jak ustawić kolumny - podstawy

Istnieją dwa sposoby ustawiania kolumn. Przy ustawianiu kolumn należy wziąć pod uwagę dwie płaszczyzny: po pierwsze rodzaj pożądanej konfiguracji (wzdłużna poprzeczna skośna), a po drugie sposób optymalizacji pozycji w ramach wybranej koncepcji. Zajmiemy się teraz kwestią optymalizacji pozycji, gdy koncepcja została już wybrana. Oba te zagadnienia są ze sobą powiązane. Możliwe, że w przypadku niepowodzenia w optymalizacji będziemy musieli zmienić ustawienie.

W przypadku optymalizacji rozmieszczenia głośników i słuchaczy wymagane są bardziej ambitne porady. Może to oznaczać długie eksperymenty, skomplikowane procedury, precyzyjne pomiary geometryczne, a nawet pomiary akustyczne. Większość audiofilów nie jest przygotowana na takie poświęcenia. Nie mają wiedzy ani sprzętu, by zoptymalizować ustawienia. Oferujemy kilka prostych, nieskomplikowanych wskazówek, które pomogą Wam wybrać właściwe miejsce dla Waszych głośników i pozycji odsłuchowej. Dzięki tym wskazówkom unikniecie popełnienia najgorszych błędów i zmarnowania potencjału Waszego sprzętu przez ich stosowanie. Zalecamy zapoznanie się z innymi artykułami na ten temat, aby uzyskać więcej informacji.

1. Zwróćcie uwagę na symetrię waszych głośników

Nie musi to oznaczać, że całe pomieszczenie musi być symetryczne, ale konstrukcja i rozmieszczenie głośników powinny być symetryczne. Oba głośniki powinny mieć możliwość pracy w tych samych warunkach akustycznych. Jeśli głośniki znajdują się w odległości 1,5 m lub więcej od ścian, to ich zróżnicowanie dla lewego i prawego głośnika nie powinno być zakłócone. Wręcz może to być nawet korzystne. Jeśli głośniki znajdują się w mniejszej odległości od ścian, to ich zróżnicowanie powinno być identyczne lub wręcz identyczne dla obu głośników. Nie jest dobrym pomysłem, aby jedna kolumna była oddalona od ściany bocznej o 50cm, a druga o 90cm. Nie jest również zalecane, aby ściany otaczające kolumny miały różne właściwości. Na przykład jedna kolumna może znajdować się przy twardej ścianie, a druga przy gęstych zasłonach. Symetria może zostać zaburzona przez duże meble, rośliny lub sprzęt umieszczony w pobliżu jednej z kolumn. Stereofonia może być poważnie zakłócona, jeśli złamie się zasadę symetrii. Obrazowanie stereofoniczne opiera się na równej reprodukcji sygnałów z obu kanałów.

2. Zwróć uwagę na symetrię miejsca odsłuchowego

Pozycja odsłuchowa, podobnie jak głośniki, musi być akustycznie symetryczna w swoim bezpośrednim otoczeniu. Dzieje się tak, aby kształt pomieszczenia, jego wystrój lub umeblowanie nie powodowały silnego zróżnicowania pomiędzy odbitym dźwiękiem docierającym do prawego i lewego ucha.

3. Unikaj słuchania w najgorszych możliwych pozycjach dla głośnika i słuchacza

Niektóre pomieszczenia nie sprzyjają jakości dźwięku. Jak je znaleźć? Trudniej jest je zlokalizować w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach. Ważne jest, aby w pomieszczeniach prostokątnych umieszczać głośniki w odległości co najmniej 1/2 lub 1/4 wymiarów pomieszczenia. Zasada ta odnosi się zarówno do długości, szerokości, jak i wysokości pomieszczenia. Od razu nasuwa się pytanie, gdzie dokładnie powinna znajdować się pozycja odsłuchowa w stosunku do szerokości pomieszczenia. Często jest to kompromis, który trzeba zaakceptować. Nie ma sensu na niego narzekać. Zwykła taśma miernicza może szybko ujawnić najgorsze miejsca. Następnie należy upewnić się, że głośniki nie znajdują się w tym samym miejscu co głowa słuchacza. W pokoju o długości 6 metrów, głośniki nie powinny być ustawione 1,5 metra od ściany frontowej. Pozycja odsłuchowa powinna być oddalona o 1,5 metra od tylnej ściany. Spowoduje to obniżenie jakości basów. Należy zachować co najmniej kilka centymetrów od najgorszych miejsc.

Sprawdź także: Zestaw kina domowego od podstaw

kolumny podłogowe

4. Umieść zwykłe głośniki w rogach

Wyjątkiem od tej reguły są subwoofery i głośniki, które są specjalnie zaprojektowane do umieszczania w narożnikach. Jednak tradycyjne głośniki bardzo źle znoszą takie umiejscowienie.

5. Zachowaj minimalną odległość od ścian

Niektóre głośniki mogą być umieszczone przy ścianie lub wbudowane w ścianę. Producent powinien to wyraźnie zaznaczyć, jeśli mamy do czynienia z takim głośnikiem. Jednak we wszystkich innych przypadkach należy pamiętać, że głośniki i słuchacze powinni znajdować się w odległości co najmniej kilkudziesięciu centymetrów od ścian lub innych większych urządzeń. Jako minimum należy przyjąć 50-60 cm.

6. Umieść głośniki na odpowiedniej wysokości

Dla porządku przypomnijmy oczywistą zasadę, że oba głośniki muszą być równej wysokości. Głośniki podłogowe stawiamy na podłodze zakładając, że producent głośników zaprojektował je właśnie w tym celu. To zaufanie jest na ogół uzasadnione, ale są wyjątki. Jeśli instrukcja nie zawiera innych zaleceń, producent głośników może zalecić, aby głośnik wysokotonowy znajdował się na wysokości uszu słuchacza. Jaka jest tolerancja? Dopuszczalna jest kilkucentymetrowa odchyłka, ale nie należy jej traktować jako reguły, która może obowiązywać. Lepiej jest przetestować efekty zmiany wysokości głośników względem uszu słuchaczy niż stosować teoretyczne reguły. To jeden z moich ulubionych eksperymentów i jestem pewien, że każdy może go wykonać. Łatwo jest po prostu pochylić się lub podnieść nieco, by zobaczyć jak zmienia się dźwięk z głośników. Nawet dla początkujących łatwo jest zaobserwować efekty zmiany wysokości słuchacza względem głośników. Jeśli nie zauważymy żadnych zmian w jakości dźwięku podczas przesuwania głośników, prawdopodobnie głośniki mają równą charakterystykę kierunkową w testowanym zakresie. Dzięki temu możemy szybko stwierdzić, czy nie popełniliśmy błędu. Ponieważ głośniki zachowują się różnie, metoda praktyczna jest lepsza od teoretycznej. Konstrukcja głośnika może powodować, że zmiany będą symetryczne, niezależnie od pochylania ich w górę lub w dół. Jednakże, wiele głośników będzie wykazywać inne zachowanie, gdy pozycja odsłuchowa zostanie przesunięta powyżej lub poniżej osi głośnika wysokotonowego. Nie jesteśmy w stanie udzielić ostatecznej rekomendacji.

7. Ustaw głośniki i miejsce odsłuchowe w trójkąt równoboczny

Odległość pomiędzy środkami głośników wynosi zazwyczaj od 1,8 do 2,5m. Czasami mniejsze głośniki mogą być umieszczone bliżej siebie w mniejszych pomieszczeniach. W dużych pomieszczeniach może być konieczna nieco większa odległość. Jest mało prawdopodobne, aby prawidłowo rozmieszczone głośniki znajdowały się bliżej niż 1,5 m (nawet w małych pomieszczeniach) lub 3 m (nawet w dużych pomieszczeniach). Odległość między głośnikami a słuchaczem będzie wynosić około 120%-150%. Odległość między głośnikami a słuchaczem powinna być równa.

8. Skieruj głośniki na miejsce odsłuchu

Istnieje wiele innych sposobów na skierowanie osi głośników. Wiele osób za wariant podstawowy uważa ustawienie kolumn na wprost. My, wbrew temu co wiele osób sugeruje, zalecamy ustawienie osi w kierunku miejsca odsłuchowego. Aby osiągnąć najlepszą stereofonię, ważne jest eksperymentowanie z kierunkiem osi. Pomieszczenie i głośniki określą optymalną jakość dźwięku. Najlepszym wariantem, lub co najwyżej zbliżonym do niego, jest ten, w którym osie skierowane są bezpośrednio na słuchacza. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy odległość między głośnikami a ścianami bocznymi jest umiarkowana.

9. Upewnij się, że pomiędzy głośnikami a miejscem odsłuchu jest wystarczająco dużo miejsca

Nie należy umieszczać żadnych mebli, roślin ani innych urządzeń pomiędzy głośnikami a miejscem odsłuchu.