Post

Space Engineers Dedykowane serwery, funkcje i przewodnik instalacji

-Inżynierowie Przestrzeni

Space Engineers to sandboksowa gra z otwartym światem, w której liczy się kreatywność i eksploracja. Space Engineers to sandboksowa gra z otwartym światem, w której liczy się kreatywność i eksploracja.

Chcesz wiedzieć więcej Ten artykuł dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji o inżynierach kosmicznych i innych ważnych funkcjach.

Space Engineers posiada realistyczny, wolumetryczny silnik fizyczny: wszystko w grze może być montowane, demontowane, uszkadzane i niszczone.

Gra może być rozgrywana zarówno w trybie single jak i multiplayer. Obiekty wolumetryczne są strukturami składającymi się z bloków podobnych do modułów, połączonych w siatkę.

Obiekty wolumetryczne zachowują się jak prawdziwe obiekty fizyczne z masą, bezwładnością i prędkością. Poszczególne moduły mają rzeczywistą objętość i pojemność.

Co powinieneś wiedzieć o grze Inżynierowie Przestrzeni

Space Engineers to sandboksowa gra oparta na voxelach, opracowana i wydana przez czeskiego niezależnego dewelopera Keen Software House.

Space Engineers to sandboksowa gra z otwartym światem, w której liczy się kreatywność i eksploracja.

Gracze budują statki kosmiczne, stacje kosmiczne, placówki planetarne o różnych rozmiarach i zastosowaniach, pilotują statki i podróżują przez kosmos, aby odkrywać planety i zbierać zasoby potrzebne do przetrwania.

Wyposażony zarówno w tryby kreatywności i przetrwania, nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co można zbudować, wykorzystać i zbadać. Space Engineers posiada realistyczny, wolumetryczny silnik fizyczny: wszystko w grze może być montowane, demontowane, uszkadzane i niszczone.

Gra może być rozgrywana zarówno w trybie single jak i multiplayer.

Główne cechy Gra Inżynierowie Przestrzeni

 • Planety i księżyce - w pełni zniszczalne i trwałe, wolumetryczne, atmosfera, grawitacja, strefy klimatyczne
 • Tryby gry
 • Kreatywny - nieograniczone zasoby, natychmiastowe budowanie, brak śmierci
 • Przetrwanie - realistyczne zarządzanie zasobami i pojemnością ekwipunku; ręczne budowanie; śmierć/odrodzenie
 • Single-player - jesteś jedynym inżynierem kosmicznym
 • Multiplayer
 • Tryb kreatywny i tryb przetrwania z przyjaciółmi
 • Kooperacja i rywalizacja
 • Dostosowywanie prywatności: offline, prywatny, tylko przyjaciele, publiczny
 • Do 16 graczy
 • Dedykowane serwery

Kosmiczni inżynierowie Serwery dedykowane

Serwery dedykowane w Space Engineers pozwalają graczom łączyć się z zewnętrznym hostem, zamiast z hostem gracza, w konfiguracji peer-to-peer.

Są to instancje gry przeznaczone do długotrwałych gier wieloosobowych. Nie zależą one od żadnego gracza i działają bez renderowania i efektów wizualnych/audio. Dzięki temu uzyskuje się szybsze połączenie i bardziej płynną grę wieloosobową z mniejszymi opóźnieniami.

Dedykowane serwery są dostępne dla każdego, kto posiada Space Engineers.

Nie potrzebujesz dodatkowego konta Steam, otrzymasz serwery dedykowane Space Engineers za darmo wraz z istniejącym kontem Space Engineers.

Uwaga: Aby uruchomić serwer dedykowany, dostawcy serwerów nie wymagają posiadania licencjonowanej kopii gry. Jednak, aby uzyskać pliki serwera gry, co najmniej jedno konto Steam musi mieć ważną licencję.

Oficjalni gospodarze serwerów dedykowanych

Jeśli nie chcesz samodzielnie utrzymywać serwera dedykowanego, możesz go wynająć od naszych oficjalnych hostingodawców: Oficjalnym hostem serwera dla Space Engineers w wersji PC jest GTX Gaming

 • Kosmiczni inżynierowie Hosty serwerów

Przewodnik po serwerach dedykowanych

 • Przypisz administratora - Steam & Xbox

Wymagania

a) Komputer PC z systemem Windows i kontem administratora (tylko jeśli serwer będzie działał jako usługa)

b) .NET Redistributable w wersji 4.6.1 lub wyższej

c) Zainstalowane pakiety Visual C++ Redistributable 2013 i 2017. Można je pobrać tutaj - https://www.microsoft.com/en-us/download/developer-tools.aspx

Minimalne wymagania DS:

Procesor 3.2GHz, 3 rdzenie logiczne
6 GB RAM
Szerokość pasma 5 Mb/s

DS Zalecane:
CPU 4,5 GHz, 3 rdzenie logiczne
10 GB RAM
Statyczny adres IP, jeśli zamierzasz hostować grę publicznie, tak aby każdy z Internetu mógł się do niej podłączyć.


Instalacja

a) Na PC z Steam i Space Engineers

Idź do swojej Biblioteki/Narzędzia, wyszukaj Space Engineers Dedicated Server i zainstaluj go.b) Na PC bez Steam.

Możesz zainstalować serwer dedykowany za pomocą SteamCMD https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD

App ID dla SE DS to 298740

Wiersz poleceń: "steamcmd.exe +login anonymous +force_install_dir somedirectorypath +app_update 298740 +quit"

Szybka konfiguracja serwera

a) Podstawowa konfiguracja jako proces pierwszoplanowy

 • Uruchom SpaceEngineersDedicated.exe
 • Wybierz pozycję "Local/Console" na liście serwerów
 • Kliknij "Kontynuuj konfigurację serwera".
 • Tutaj możesz ustawić wiele różnych opcji. Działają one w taki sam sposób jak w grze.
 • Wypełnij nazwę serwera i nazwę świata
 • Naciśnij "Save & start" i jesteś gotowy do gry.

b) Konfiguracja jako usługa

 • Uruchom SpaceEngineersDedicated.exe jako administrator
 • Naciśnij przycisk "Dodaj nową instancję".
 • Wpisz nazwę usługi (musi być unikalna w całym systemie)
 • Wybierz utworzoną usługę z listy instancji serwera
 • Skonfiguruj grę w taki sam sposób jak w przypadku procesu pierwszoplanowego
 • Zwróć uwagę na porty w "Ustawieniach serwera", ponieważ jeden port może być używany tylko przez jedną instancję serwera

1. Lista serwerów

Tutaj możesz zobaczyć listę instancji serwera. Zawsze jest jedna instancja o nazwie "Local/Console" i opcjonalnie kilka innych instancji o niestandardowych nazwach.

Instancja "Local/Console" jest uruchamiana na pierwszym planie jako standardowa aplikacja i zawsze tam jest, podczas gdy inne instancje, które użytkownik tworzy, są uruchamiane w tle jako usługi Windows.

2. Konfiguracja globalna

Tutaj możesz ustawić, czy do plików logów gry mają być dołączane daty i czy serwer ma automatycznie wysyłać pliki logów do Keen Software House po awarii.

3. Ostrzeżenie administracyjne

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy aplikacja nie jest uruchomiona z prawami administratora. Jeśli chcesz utworzyć lub zarządzać serwerem jako usługą, musisz mieć uprawnienia administratora.

Przycisk "Run as Admin" uruchomi ponownie aplikację z prawami administratora.

4. Przyciski

 • Dodaj nową instancję - tworzy nową instancję serwera dedykowanego jako usługę Windows.
 • Usuń instancję - usuwa instancję serwera dedykowanego
 • Continue to server configuration - uruchamia narzędzie do konfiguracji instancji serwera dla wybranych instancji
 • Exit - Zamyka narzędzie konfiguracyjne.

Zarządzanie serwerem

1. Połącz się z Steam

Niektóre z funkcji UI są przy użyciu Steam, aby pomóc użytkownikom wypełnić nieprawidłowe wartości. Możesz połączyć się z Steam, aby uzyskać listę znajomych i modów. Aby móc tego użyć, musisz być zalogowany do Steam na tym komputerze.

2. Funkcje

Istnieją 4 główne funkcje interfejsu użytkownika:

 • Ustawienia serwera
 • Pluginy - Zarządzanie pluginami serwera
 • Klient zdalny
 • Konsola - wyjście konsoli dla uruchomionego serwera

3. Opcja nowej gry / zapisanych światów

Umożliwia wybór pomiędzy rozpoczęciem nowego świata wygenerowanego na podstawie scenariusza lub załadowaniem wcześniej zapisanego świata.
Wcześniej zapisane światy są ładowane z folderu "AppData" w Twoim katalogu domowym (np. "C:UsersJohn.Doe") lub z folderu "ProgramData" w katalogu głównym systemu.

Aby móc grać na serwerze dedykowanym na świecie, który wcześniej utworzyłeś i zapisałeś w grze, musisz skopiować go z Twojego katalogu "AppDataRoamingSpaceEngineers" do odpowiedniego folderu

4. Ustawienia gry

Scenariusz - Może być wybrany tylko dla opcji "Nowa gra".
Pozostałe ustawienia działają tak jak w grze, z tą różnicą, że możesz ustawić opcje numeryczne na dowolną wartość.

(Ostrzeżenie: Wartości spoza zakresu dozwolonego przez interfejs użytkownika gry nie zostały przetestowane i są oficjalnie nieobsługiwane. Mogą one poważnie wpłynąć na wrażenia z gry i wydajność)

5. Ustawienia serwera

 • Ogólne

Listen IP - Adres interfejsu sieciowego, na którym serwer będzie nasłuchiwał. Może to być ustawione na "0.0.0.0" (co jest wartością domyślną), aby nasłuchiwać na wszystkich interfejsach, co powinno działać dobrze w większości przypadków
Port - Numer portu, na którym serwer będzie nasłuchiwał
Nazwa serwera - Nazwa, która będzie wyświetlana na liście serwerów
Nazwa świata - Nazwa świata, która pojawi się na liście serwerów
Steam Group ID - Jeśli ustawione na wartość niezerową, serwer dedykowany będzie widoczny tylko dla danej grupy Steam
Hasło - Hasło do serwera, jeśli potrzebujesz chronionego serwera prywatnego
Zdalne API - Zdalne API do sterowania serwerem za pomocą zdalnego klienta VRage
Opis serwera - Opisuje Twój serwer


 • Użytkownicy

W tej zakładce można wybrać użytkowników z grupy Admins, Banned i Reserved slots. Można użyć listy znajomych lub z historii świata.

Uwaga: Przez "Steam ID" rozumiemy unikalny numeryczny identyfikator konta Steam w formacie 64-bitowym. Twój Steam ID w tym formacie można znaleźć w logu gry po uruchomieniu gry z zalogowaniem na konto Steam (patrz wyżej) lub za pomocą zewnętrznych narzędzi, takich jak http://steamid.co/ lub http://steamidfinder.ru/.

 • Mody

Możesz wybrać Aktywnych Modów na tej karcie. Możesz użyć swojej listy Subscribed Mods z Steam.

MotD - Wiadomość Dnia

Możesz wypełnić Wiadomość Dnia i Adres URL Wiadomości Dnia w tej zakładce. Ta wiadomość będzie pokazywana każdemu graczowi po podłączeniu do serwera.

Możesz użyć zmiennych w treści MotD. Użyj menu kontekstowego pola tekstowego aby wstawić wybraną przez siebie zmienną. Ta zmienna zostanie zastąpiona przez rzeczywistą wartość, kiedy pokaże się graczowi.

Konserwacja

Na tej karcie można ustawić funkcje Auto Restart i Auto Update. Funkcja automatycznej aktualizacji jest obsługiwana tylko wtedy, gdy jest uruchomiony interfejs graficzny DS GUI.

Jak skonfigurować automatyczny restart

Istnieją dwa sposoby uruchamiania serwera dedykowanego i korzystania z funkcji automatycznego restartu:

1. Serwer jako lokalny / konsola

 • Jeśli używasz DS GUI, to auto-restart jest obsługiwany.
 • Jeśli nie używasz DS GUI i uruchamiasz serwer jako zwykłą aplikację konsolową, musisz stworzyć własny skrypt.

2. Serwer jako usługa Windows

 • Jeśli używasz DS GUI, to automatyczny restart jest obsługiwany. GUI musi pozostać otwarte.
 • Jeśli nie używasz DS GUI, to musisz przejść do właściwości usługi Windows (Panel sterowania/Narzędzia administracyjne/Usługi). Znajdź usługę serwera i we właściwościach znajdź stronę Recovery. Ustaw pierwszą awarię, drugą awarię i kolejne awarie, aby ponownie uruchomić usługę. Utwórz również własne zadanie w Task Scheduler, które sprawdza, czy serwer jest uruchomiony.

Konfiguracja i sterowanie serwerem

 • Save config - Zapisuje konfigurację dla bieżącej instancji serwera.
 • Edit config - Otwiera plik konfiguracyjny bieżącej instancji w edytorze tekstowym do ręcznej edycji
 • Save & start - zapisuje bieżącą konfigurację i uruchamia serwer
 • Restart - Ponownie uruchamia serwer
 • Stop - zatrzymuje serwer
 • Back to instances - wraca do ekranu z listą instancji serwera
 • Exit - zamyka narzędzie konfiguracyjne (ale nie serwer dedykowany, jeśli działa on jako usługa)
 • Setup Actions - ta funkcja może zatrzymywać/uruchamiać serwer z opóźnieniami i komunikatami czatu na serwerze.

Czytaj także:

 • Personal Loan Companies
 • Jak uzyskać najlepsze kredyty studenckie bez poręczyciela?
 • Pożyczka bez poręczyciela
 • Karty kredytowe z natychmiastowym dostępem
 • Karty kredytowe z metalu

Space Engineers posiada realistyczny, wolumetryczny silnik fizyki: wszystko w grze może być montowane, demontowane, uszkadzane i niszczone.

Space Engineers jest inspirowane rzeczywistością i tym, jak rzeczy działają. Pomyśl o współczesnej technologii NASA ekstrapolowanej 60 lat w przyszłość.

Ponadto, Space Engineers stara się podążać za prawami fizyki i nie używa technologii, które nie byłyby wykonalne w najbliższej przyszłości.

Zachęcamy do pozostawienia komentarza, polubienia i podzielenia się z przyjaciółmi i rodziną!

Podziel się tym:

 • Twitter
 • Facebook

Lubię to:

Lubię Loading... Tags:inżynier kosmiczny praca, inżynierowie kosmiczni przewodnik, inżynierowie kosmiczni przemysł ciężki, inżynierowie kosmiczni wymagania, inżynierowie kosmiczni przegląd, inżynierowie kosmiczni warsztat